სურათების მართვა

სურათის ასატვირთად უნდა იყოთ ავტორიზირებული ან დარეგისტრირებული